شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

ساعت ویکتوریا
+ آن شب که خواب حادثه تعبير شد عزيز چشمان مان در آينه تکثير شد عزيز لبخند تو در آينه ي چشم هاي من زيباترين بهانه ي تحرير شد عزيز يادش به خير . آن شب سبزي که چشم تو با يک نگاه عشق . نمک گير شد عزيز آن سال ها گذشت ...و بي تو بهار من تنها بهار زندگي ام پير شد........
*Baran*
97/7/14
من.تو.خدا
حظ برديم (:
بسيار زيبا..
تنها بهار زندگي ام پير شد , عزيييزز
متشکرم از نگاه پر مهر و حضور گرانقدر دوستان
زود به زود فيد بزنيد بزرگوار
{a h=maysan}در انتظار آفتاب{/a} متشکرم سرکار خانوم :) سعي مي کنم
{a h=taninearamesh}طنين آرامش{/a} منت ميگذاريد:)@};-
{a h=maysan}در انتظار آفتاب{/a} بزرگواريد :) @};-
چراغ جادو
طنين آرامش
84 امتیاز
8 برگزیده
65 دوست
محفلهای عمومی يا خصوصی جهت فعاليت متمرکز روی موضوعی خاص.
گروه های عضو
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله بهمن ماه
vertical_align_top