بخش های مرتبط
پيام
درب کنسرو بازکن برقی
+ آن شب که خواب حادثه تعبير شد عزيز چشمان مان در آينه تکثير شد عزيز لبخند تو در آينه ي چشم هاي من زيباترين بهانه ي تحرير شد عزيز يادش به خير . آن شب سبزي که چشم تو با يک نگاه عشق . نمک گير شد عزيز آن سال ها گذشت ...و بي تو بهار من تنها بهار زندگي ام پير شد........
برای ارسال نظر یا علاقه مندی لطفا وارد شوید
عزيز
من.تو.خدا
حظ برديم (:
بسيار زيبا..
تنها بهار زندگي ام پير شد , عزيييزز
متشکرم از نگاه پر مهر و حضور گرانقدر دوستان
درب کنسرو بازکن برقی