شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

ساعت دماسنج
+ خواستي نقاشي کني زندگيمو تن لحظه هامو رنگ غم زدي دنيامو مثل جهنم کشيدي حالمو از عاشقي به هم زدي . . علي محبي
{a h=haftasman}2 هفت آسمان{/a} تشکر از شماسرکار خانوم.
{a h=haftasman}2 هفت آسمان{/a} مچکرم ، حسودي زيباتون مستدام بانو :-D
ساعت دماسنج
طنين آرامش
86 امتیاز
7 برگزیده
57 دوست
محفلهای عمومی يا خصوصی جهت فعاليت متمرکز روی موضوعی خاص.
گروه های عضو
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله تير ماه
vertical_align_top