قرمز سبز آبي خاکستري
همه زهد در دو كلمه از قرآن فراهم است : خداى سبحان فرمايد « تا بر آنچه از دستتان رفته دريغ نخوريد ، و بدانچه به شما رسيده شادمان مباشيد . » و آن كه بر گذشته دريغ نخورد و به آينده شادمان نباشد از دو سوى زهد گرفته است . [نهج البلاغه]
پارسي يار
شبکه اجتماعي پارسي زبانان [نسخه آزمايشي]
عضويت