شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

چراغ جادو
+ بگذار که آسمان صدايت بزند يک چرخ در اين حال و هوايت بزند دلداده ترين پرنده ها مي خواهد يک بوسه به جاي گل به پايت بزند . . علي محبي
چه قشنگ...
{a h=yajaavad}انديشه نگار{/a} مچکرم بانو
شعرهاتون عاليه.
{a h=bandevmaaboud}من.تو.خدا{/a} متشکرم بانو
{a h=haftasman}2 هفت آسمان{/a} مچکرم بانو ، سلامت باشيد
{a h=taninearamesh}طنين آرامش{/a} @};-
{a h=yajaavad}انديشه نگار{/a} @};-
چراغ جادو
طنين آرامش
86 امتیاز
7 برگزیده
57 دوست
محفلهای عمومی يا خصوصی جهت فعاليت متمرکز روی موضوعی خاص.
گروه های عضو
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله تير ماه
vertical_align_top