شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام‌هاي ارسالي

چراغ جادو

صبا-8

+ صفايي ندارد پرستو شدن خوشا پر گشودن ارستو شدن

صبا-8

+ سلام از ابراز دوستيتون يه دنيا خوشحال شدم اميدوارو هميشه موفق باشي
چراغ جادو
صبا-8
0 امتیاز
0 برگزیده
0 دوست
محفلهای عمومی يا خصوصی جهت فعاليت متمرکز روی موضوعی خاص.
گروه های عضو
صبا-8 عضو گروهی نیست
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله شهريور ماه
vertical_align_top