شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام‌هاي ارسالي

ساعت ویکتوریا
+ اين اولين بار است که من از پيام گروهي استفاده ميکنم. روزي که اين سرويس راه اندازي شد، تصور براين بود که براي اعلام خبر يا نکته اي که ارائه آن در جمع دوستان پارسي ياري يک وبلاگ نويس ضرورت دارد مفيد است. اما متاسفانه دوستان در استفاده از اين امکان، با خيال راحت عمل ميکنند. آيا وقتي که دوستان پارسي ياري شما در پاک کردن متن هاي نه چندان ضروري اعمال ميکنند، مسئوليت شرعي ندارد؟چيزهايي که بايد در وبلاگ بنويسيم مثل شعر يا متن زيبا، در پيام گروهي چه ميکند؟ يا اعلام به روز شدن وبلاگ که به راحتي درقسمت مشترکان پارسي بلاگ قابل انجام است. يا تبريک و تسليت ها که اگر تعداد دوستان يک نفر را حساب کنيم، هرماه وقت زيادي به بررسي اين مطالب ميگذرد. اگر واقعا ميخواهيم تبريک و تسليت بگوييم، اين کار را ميتوانيم با ايميل انجام دهيم يا در وبلاگ بنويسيم. به هر حال از دوستاني که اين روش را همچنان صحيح ميدانند پوزش ميطلبم و در دفعات بعد ازحضور درليست دوستان آن ها اجازه مرخصي ميخواهم ، که صد البته نقصي بر کسي جاري نميشود. ميگويند پشه اي بر درختي نشسته بود و به درخت گفت: محکم بنشين که ميخواهم از رويت بپرم! خدا نگهدار، التماس دعا
+ با تشکر از شما، قدمتان روي چشم. تاييد هم براي اين بود که فقط طلاب و فضلا وارد گروه شوند. وگرنه شما که سروريد.. الماس دعا
چراغ جادو
شهاب الدين
رتبه 0
0 برگزیده
83 دوست
محفلهای عمومی يا خصوصی جهت فعاليت متمرکز روی موضوعی خاص.
گروه های عضو
شهاب الدين عضو گروهی نیست
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله تير ماه
vertical_align_top