شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام‌هاي ارسالي

چراغ جادو

تكوين

+ يادي از سرداران شهيد احمد و علي يار شول، فرماندهان گردان 416 شهرستان سيرجان - استان كرمان. مادر سردار شهيد احمد شول ميگفت: آخرين باري كه آمده بود مرخصي بسيار به آسمان مي نگريست و ميگفت: مادر مرا خوب ببين. اين آخرين ديدار ماست!....

تكوين

+ سلام دوستان براي بار دوم مطرح مي كنم، لطفا بهش جواب بديد: چرا درپارسي بلاگ كاربرانش اهل نظر گذاشتن براي وبلاگ هم نيستند؟ يك جورايي به نظر ميرسه رفاقتشون نسبت به بلاگفا كمرنگتره. چرا؟ لطفا جواب بديد

تكوين

+ سلام دوستان يك سوال مطرح ميكنم لطفا بهش جواب بديد: چرا درپارسي بلاگ كاربرانش اهل نظر گذاشتن براي وبلاگ هم نيستند؟ يك جورايي به نظر ميرسه رفاقتشون نسبت به بلاگفا كمرنگتره. چرا؟ لطفا جواب بديد
چون مثل رباتن

تكوين

+ ميگويند: ظلم است معلم را به شمع تشبيه كردن،شمع را ميسازند كه بسوزد، معلم ميسوزد كه بسازد!

تكوين

+ اگر برسم امشب به جاي شما دوستان برم ضيافت شام اداره جهت مراسم اكرام معلمان.جاي همگيتان خالي... بهرحال هركسي روزي داره و روز ما هم همين روزهاست كه بايد قدرش رو بدونيم. جاي همگي تان سبز باد!

تكوين

+ به علت عدم اكرام معلمان در پارسال در شهرستان س....ن مطلبي در نشريه نگارستان چاپاندم كه: روز معلم را از طرف خودم به خودم و ساير همكارانم تبريك ميگويم و از آموزش و پرورش شهرم به علت عدم اكرام معلمان حتي با يك مراسم خشك و خالي گله اي كه ندارم، هيچ، ممنون هم هستم كه به امثال ما فهماندند زيادي هستيم!... اما امسال شايد تأثير حرفهاي پارسال باشه كه ميخوان برامون امشب مراسم خاص با ضيافت شام بگذارند!

تكوين

+ بعد از مدتها دوري از وب باز هم سلام دوستان عزيز!
ساعت ویکتوریا
تكوين
رتبه 0
0 برگزیده
18 دوست
محفلهای عمومی يا خصوصی جهت فعاليت متمرکز روی موضوعی خاص.
گروه های عضو
تكوين عضو گروهی نیست
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله تير ماه
vertical_align_top