شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام‌هاي ارسالي

mp3 player شوکر
+ تازه ميفهمد دلم آزار چيست! غم و درد بي کسي آوار چيست! تازه ميفهمم که در دنياي پست سايه انسان نشانه دار چيست! چهره مابس شده پست و دروغ سايه آمد تانبينيم چهره انسان چيست! #ط_م
+ تماشاي دشت پر از گندم هاي سوخته حس عجيبي به من ميدهد ! مثل ديدن دشت پرازخالي که با اهنگ باد گريه ميکند و نمي رقصد. حال عجيب اين روز هاي او چقدر شبيه حال من شده!
*ليلا*
96/6/12
+ حس جالبيه که به خاطروجودشبکه هاي اجتماعي بعدازيک سال به وبلاگت يه سري بزني انگارنوشته هاي يک سال قبل خودت نوشته هاي جديدي هستن که توميخوني@};- B-)
+ تمام عمرمون دپرسيم وقتي ميميريم رواعلاميه هامون مينويسن شادروان
+ بار خدايا؛ وسوسه هاي نفس نگذاشت، جانم در نهر رجب تطهير شود؛ از در آويختگان درخت طوباي شعبان هم که نبودم؛ ترحم فرما و در درياي رحمت رمضانت مستقرم نما ...
*ترحم فرما و در درياي رحمت رمضانت مستقرم نما ...*آمين
ترحم فرما و در درياي رحمت رمضانت مستقرم نما ...آمين - محدثه خانوم
+ عشق، بازيگر است و نقش مهمي ايفا مي‌کند. عشق، هميشه سازنده و ترس، هميشه ويران کننده است. ما بر بستر قهرمانان ذهني خود رشد مي‌کنيم و بزرگ مي‌شويم. اگر به چيزي يا کسي نفرت بورزيد، با حلقه اي کيهاني به او مي پيونديد. عشق، هميشه با نوآوري و سازندگي همراه بوده است و ترس با ويراني.
2-تنها
94/3/26
@};-اگر نماز جلوي بدي را مي گيرد، يک ارتباط دو طرفه وجود دارد، بدي هم جلوي نماز را مي گيرد، پس براي اقامه نماز انسان بايد اهل مراقبت بشود. آيت الله جوادي املي
ساعت ویکتوریا
رتبه 0
0 برگزیده
129 دوست
محفلهای عمومی يا خصوصی جهت فعاليت متمرکز روی موضوعی خاص.
گروه های عضو
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله خرداد ماه
vertical_align_top