شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام‌هاي ارسالي

آموزش پیرایش مردانه اورجینال
+ عشقم بهم بيشتر سر بزن منم مشخصه ي اخلاقيم بد اخلاقي است
+ [وبلاگ] خالي تر از سکوتم ، از نا سروده سرشار - http://startlove.ParsiBlog.com/Posts/73/%ce%c7%e1%ed+%ca%d1+%c7%d2+%d3%98%e6%ca%e3+%a1+%c7%d2+%e4%c7+%d3%d1%e6%cf%e5+%d3%d1%d4%c7%d1/
اي کاش ميشد عشقت ، روي دل من آوار
+ [وبلاگ] لمس جدايي براي رسيدن - http://startlove.ParsiBlog.com/Posts/44/%e1%e3%d3+%cc%cf%c7%ed%ed+%c8%d1%c7%ed+%d1%d3%ed%cf%e4/
چراغ جادو
دنبال يه دوست با وفا
رتبه 0
0 برگزیده
170 دوست
محفلهای عمومی يا خصوصی جهت فعاليت متمرکز روی موضوعی خاص.
گروه های عضو
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله خرداد ماه
vertical_align_top