شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام‌هاي ارسالي

ساعت ویکتوریا
+ چه انتظار غريبي! تو بين منتظران هم عزيز من چه غريبي عجيب تر كه چه آسان نبودنت شده عادت چه بي خيال نشستيم نه كوششي نه وفايي فقط نشسته و گفتيم: خدا كند كه بيايي!
ساعت ویکتوریا
صبا شهرياري
رتبه 0
0 برگزیده
29 دوست
محفلهای عمومی يا خصوصی جهت فعاليت متمرکز روی موضوعی خاص.
گروه های عضو
صبا شهرياري عضو گروهی نیست
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله مهر ماه
vertical_align_top