شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

ساعت دماسنج
+ بعضي دردها حسني اند فقط بايد مزمزه شان کرد بايد از سقيفه تا کوچه تا پشت در تا نيمه شب هاي مدينه مزمزه کرد و بعد ذره ذره به تشت ريخت بعضي دردها را بايد تا ظهور مز مزه کرد بعضي دردها حسني اند تا مغز استخوان ادم نفوذ ميکنند درد را از هر طرف بنويسي باز درد ميشود دردهاي حسني ولي چيزي... از هر طرف بنويسي ميشود کوچه...بغض... در و...وبرادري که ... آجرک الله يا ايها المجتبي في مصيبت امک المظلوم..
هما بانو
کوچه...بغض... در و...وبرادري که . :'(
هما بانو
آجرک الله يا ايها المجتبي في مصيبت امک المظلوم..
امان از دردهاي حسني.... فقط بايد مادرت ميان کوچه و جلوي چشمت کتک خورده باشد که بفهمي... روضه مادر براي من ملموس ترين و مکشوف ترين روضه عالم است... با تمام وجودم امام مجتبي عليه السلام را مي فهمم....
ساعت دماسنج
عشقستان اسماعيل
رتبه 78
17 برگزیده
199 دوست
محفلهای عمومی يا خصوصی جهت فعاليت متمرکز روی موضوعی خاص.
گروه های عضو
عشقستان اسماعيل عضو گروهی نیست
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله خرداد ماه
vertical_align_top