شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

درب کنسرو بازکن برقی

*ري را

+ پرسه در مردادماه 22 مردادجان! تنها خواستم برايت بگويم که حال من خوب است. باورت مي‌شود آدمي نمي‌داند چه اطرافش مي‌گذرد؟ آه که چه بگويم! بگو اين چه نقطه‌اي است که من رسيده‌ام؟ حالا من مثل عکس اول ابتدايي‌ام پر از لبخندم «نکند اندوهي، سر رسد از پس کوه.» ري‌را
خدا نکنه عزيزم .از اندوه بدور باشي هميشه
*ري را
{a h=haftasman}هفت آسمانA{/a} ممنونم :) @};-
قلم قشنگي داري زهرا جان :) @};-فقط حيف گاهي آغشته به غم هست
درب کنسرو بازکن برقی
*ري را
رتبه 56
39 برگزیده
1456 دوست
محفلهای عمومی يا خصوصی جهت فعاليت متمرکز روی موضوعی خاص.
گروه های عضو
*ري را عضو گروهی نیست
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله مهر ماه
vertical_align_top