شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

mp3 player شوکر

*ري را

+ [تلگرام] شُست باران همه‌ي کوچه خيابان‌ها را پس چرا مانده غمت بر دلِ باراني من؟ #حسين_منزوي عکس ري‌را
هما بانو
زيبا...
بسيار زيبا....
*ري را
{a h=banoyedashteroya}هما بانو{/a} {a h=yajaavad}انديشه نگار{/a} بسيار مچکرم :) @};-
mp3 player شوکر
*ري را
رتبه 58
37 برگزیده
1449 دوست
محفلهای عمومی يا خصوصی جهت فعاليت متمرکز روی موضوعی خاص.
گروه های عضو
*ري را عضو گروهی نیست
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله خرداد ماه
vertical_align_top