شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

ساعت دماسنج

*ري را

+ پرسه در مردادماه 10 امروز به ديدارت آمدم بگو بعد از چندسال و چندماه بود؟ هيچ مرا بغض امان نداد، تنها خيره به عکس‌مان شدم و بارها اشک و حرف‌هايم را پس زدم، عاقبت هم فرار کردم... راه بازگشت، در کوچه‌اي تنگ کودکي ِ خود را ديدم که گفت سلام! آرام پاسخ دادم سلام! من غمگينانه هنوز همانم... #ري‌را
*ري را
+ براي من و کسي که ديگر نيست
چقدر زيباااااااااا.. هر چند غم انگيز بود @};-
زيبااا....
*ري را
{a h=banoyedashteroya}هما بانو{/a} {a h=yajaavad}انديشه نگار{/a} نگاه شما زيباست، ممنونم @};-
*ري را
{a h=emozionante}.: فاطمه بانو :.{/a} @};-
زيبااا
تسبیح دیجیتال
*ري را
رتبه 59
36 برگزیده
1444 دوست
محفلهای عمومی يا خصوصی جهت فعاليت متمرکز روی موضوعی خاص.
گروه های عضو
*ري را عضو گروهی نیست
vertical_align_top