شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

درب کنسرو بازکن برقی

*ري را

+ [تلگرام] نگرانم نبودنم را عادت کني دگر دلتنگ من نشوي نگيري از من خبر هر شب از خيال تو نه خواب که مرا غم مي بَرَد تا به سحر بيا و پاي غم هايت در دلم بنشين ساده از چراغ قرمز زندگي ات نَگُذر هر دقيقه فکرت را مي کنم تو هم گاهي به "آن" مشترک بکن نظر من تا به ظهر روز پنجم رسيده ام با آمدنت شادم ساز از اين سفر ري‌ را
هما بانو
هر دقيقه فکرت را مي کنم تو هم گاهي به "آن" مشترک بکن نظر
*ري را
{a h=banoyedashteroya}مادر هما{/a}@};- @};-
هما بانو
{a h=shaerekochak} ري را{/a} @};- خيلي زيبا@};-
*ري را
{a h=banoyedashteroya}مادر هما{/a} خيلي ممنونم :) @};-
هما بانو
{a h=shaerekochak} ري را{/a} من عاشق دلنوشته هاتونم .. وقتي مي خونمش توي حس ميرم با اينکه مبهمه و ذهنمو همه جوره مي چرخونه ، مي گردونه ، گيج مي کنه مجبور شه يه جا بند شه دوباره از اول مرور کنه .. ولي چون دل انگيزه گاهي چند بار با خودم زمزمشون مي کنم که کاملا حسش کنم ..:) خوشحالم که اين بار شعر هم گفتيد .. آفرين گلم:)
*ري را
{a h=banoyedashteroya}مادر هما{/a} شما خيلي لطف داريد نسبت به نوشته هاي من :) خيلي ممنونم مادرهما @};-
خوب بود
*ري را
{a h=entezar911} انتظار {/a}ممنون :|
هما بانو
{a h=shaerekochak} ري را{/a} نه عزيزم لطف نيست :) فقط علاقه هست که من از خواندن مطلب شما سرشار لذت ميشم :)
*ري را
{a h=banoyedashteroya}مادر هما{/a} اين علاقه تون منو خوشحال مي کنه@};- ^_^
{a h=shaerekochak} ري را{/a} خواهش ميکنم :-|
هما بانو
{a h=shaerekochak} ري را{/a} :) @};-
ساعت ویکتوریا
*ري را
56 امتیاز
36 برگزیده
1446 دوست
محفلهای عمومی يا خصوصی جهت فعاليت متمرکز روی موضوعی خاص.
گروه های عضو
*ري را عضو گروهی نیست
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله مهر ماه
vertical_align_top