شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

ساعت دماسنج
+ دكتر علي مطهري: التزام به قانون اساسي و ولايت فقيه به اين معني نيست که هر کار کوچکي که مي‌خواهيم انجام دهيم حتماً بايد ابتدا اجازه بگيريم. اين امر به نوعي شانه خالي کردن از وظايف و عافيت طلبي و خيانت به حقوق مردم است.
ساعت دماسنج
سيدموسي سيدمحرمي
رتبه 0
0 برگزیده
77 دوست
محفلهای عمومی يا خصوصی جهت فعاليت متمرکز روی موضوعی خاص.
گروه های عضو
سيدموسي سيدمحرمي عضو گروهی نیست
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله تير ماه
vertical_align_top