شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام‌هاي ارسالي

ساعت دماسنج

شعرمن

+ [تلگرام] عشق مجازي اينچنين که مي زني بر پاي دل زنجير را چون دهي روزي جواب،اين آه دامنگير را تيغ مژگانت دل عشّاق را صد پاره کرد همنشيني با کمان سرکش نمايد تير را سنگ خارا مي شود چون موم در پيکار عشق ناز آهو رام سازد روزگاري شير را طالعم اين بود با اهل محبت سر کنم نامرادي دور کرد از من چنين تقدير را بود در روياي من پرواز در اوج سپهر بي نوا را خوش بود اين خواب بي تعبير را واسع از عشق مجازي رو به عشق حق نما شمع راه خويش ساز انديشه و تدبير را #سيد_علي_کهنگي تير 1399 @sayedalikahangi

شعرمن

+ [وبلاگ] عشق مجازي

شعرمن

+ [تلگرام] شمس شموس دير زمانيست گداي توام در طلب جلب رضاي توام چشمه مهريّ و محبت ز توست دست به دامان سخاي توام پنجره فولاد تو درگاه عشق عاشق بي چون و چراي توام کعبه امّيد فقيران تويي مُحرم ميقات و مناي توام اختر تابان ولايت،رضا بنده در بند ولاي توام شمس شموسي و انيس نفوس الکن و حيران ثناي توام آينه در آينه زيبايي است جلوه جان،مست لقاي توام پرتو نورت همه جا واسع است ذرّه ام و محو عطاي توام #سيد_علي_کهنگي تير 1399 @sayedalikahangi

شعرمن

+ [وبلاگ] شمس شموس

شعرمن

+ [تلگرام] پروانه دلان جز عشق نيندوخته ام حاصلم اين است شيرازه زير و بمِ آب و گلم اين است من نيستم آن کشتي سرگشته به دريا تا موج نوازش گَرَم و ساحلم اين است پروانه دلان نور حقيقت طلبيدند همّ و غم بي چون و چراي دلم اين است از من نگريزيد که در کوي خرابات گم گشته خود جسته ام و محفلم اين است سرّيست ميان ني و آواي شکسته با شعر نيايد به بيان مشکلم اين است بيرون بزن از پيله دنيا دل واسع ديريست که پر بسته ام و منزلم اين است #سيد_علي_کهنگي تير 1399 @sayedalikahangi

شعرمن

+ [وبلاگ] پروانه دلان

شعرمن

+ [تلگرام] رقص مرگ عاشقي جلوه دلدار تماشا مي کرد خويش را داشت درآن آينه پيدا مي کرد محو در موج طلايي نگاهش شده بود قطره اي بود که رو جانب دريا مي کرد ذرّه اي بود که در سايه خورشيد اميد بي نوا معرکه رقص مهيّا مي کرد نيست جز عشق شکوهي به سرا پرده دهر اي خوشا آنکه درين واديه سودا مي کرد سخت باشد که چنين سهل ز جان دست کشد رقص مرگ آنکه چو پروانه به شبها مي کرد آنکه با گوشه چشمي دل از آدم مي برد چه به سر داشت که آغوش به ما وا مي کرد کاش مي آمد و با آن نظر واسع خود باز هم لطف به احوال دل ما مي کرد #سيد_علي_کهنگي خرداد 1399 @sayedalikahangi

شعرمن

+ [تلگرام] جلوه دلدار عاشقي جلوه دلدار تماشا مي کرد خويش را داشت درآن آينه پيدا مي کرد محو در موج طلايي نگاهش شده بود قطره اي بود که رو جانب دريا مي کرد ذرّه اي بود که در سايه خورشيد اميد بي نوا معرکه رقص مهيّا مي کرد بي گمان شوق وصال آتش جان مي افروخت کين چنين مست کنان ولوله برپا مي کرد نيست جز عشق شکوهي به سرا پرده دهر اي خوشا آنکه درين واديه سودا مي کرد سخت باشد که چنين سهل ز جان دست کشد اين هنر را به جهان عاشق شيدا مي کرد کاش مي آمد و با آن نظر واسع خود باز هم لطف به احوال دل ما مي کرد #سيد_علي_کهنگي خرداد 1399 @sayedalikahangi

شعرمن

+ [وبلاگ] رقص مرگ

شعرمن

+ [تلگرام] بلور اشک بلور اشک مرا خنده،گاه مي شکند غرور شبنم شب را پگاه مي شکند هزار کار برايد زدل مشو نوميد اگرچه شيشه صفت گاه گاه مي شکند نه من زگردش گردون شکسته حالم و بس گهي زچرخ فلک پشت ماه مي شکند نگار نغمه سرايم کسي بود ياران که شور ساز دلم را سه گاه مي شکند دوچشم مست تو مارا نموده نغمه سرا سکوت آينه را يک نگاه مي شکند بدون عشق تو ما را نماز رهبر نيست چو اين عصاي ريا بين راه مي شکند #سيد_علي_کهنگي @sayedalikahangi

شعرمن

+ [تلگرام] بهترين خلقت بزرگي ، به اندازه آسمان شکوهت به زيبايي کهکشان تويي بهترين خلقت سرمدي که داري ز پروردگارت نشان به جسم تو از روح پاکش دميد که گيري به عرش برينش مکان به اخلاق و ايمان خدايي شوي فرشته نباشد مقامش چنان وليکن اگر راه را کج کني نشاني ز آدم نداري،بدان خوشا آنکه واسع درين روزگار به عشق الهي شود جاودان #سيد_علي_کهنگي خرداد 1399 @sayedalikahangi

شعرمن

+ [تلگرام] بلور اشک بلور اشک مرا خنده،گاه مي شکند غرور شبنم شب را پگاه مي شکند هزار کار برايد زدل مشو نوميد اگرچه شيشه صفت گاه گاه مي شکند نه من زگردش گردون شکسته حالم و بس گهي زچرخ فلک پشت ماه مي شکند نگار من بت عاشق کشي بود ياران که شور ساز دلم را سه گاه مي شکند دوچشم مست تو مارا نموده نغمه سرا سکوت آينه را يک نگاه مي شکند بدون عشق تو ما را نماز رهبر نيست چو اين عصاي ريا بين راه مي شکند #سيد_علي_کهنگي @sayedalikahangi

شعرمن

+ [تلگرام] آهوي در بند مگر ميشود عشق بي نام تو دلي که رميده، شده رام تو چو آهوي در بندم و نيمه جان رهايي محال است از دام تو به بزمي که باشي تو ساقيِّ آن خوشا باده نوشيدن از جام تو به سينه قرارش نبود اين عجب دلارام من، دل شد آرام تو منم آن کبوتر که از چاه غم پناهم شده گوشه بام تو سري دارم و مي دهم در رهت رسد سوي من گر که پيغام تو اگرچه نشد کام واسع روا الهي جهان باد بر کام تو #سيد_علي_کهنگي فروردين 1399 @sayedalikahangi

شعرمن

+ [تلگرام] ساقي کوثر اي همه هستي و بنيان من پادشه مذهب و ايمان من " ناد عليًّ عليً يا علي" ذکر خفيِّ همه دوران من باطن قرآن به حقيقت عليست شک نبرد ره به دل و جان من در دو جهان نيست کسي غير او تاج سر و سرور و سلطان من فاش بگويم که درين روزگار هست علي حجّت و برهان من بي سرو سامانم و احسان او گشته تمام سر و سامان من کاش علي ساقي کوثر، شود ساقي ميخانه پنهان من از نظر واسع حق، گشته است نام خوشش زينت ديوان من #سيد_علي_کهنگي اسفند 1398 @sayedalikahangi
اي سرو سامانم و احسان او... گشته تمام سر و سامان من
عاليست ماشاء الله

شعرمن

+ [تلگرام] الهي الهي بنده اي دلخون نباشد پريشان خاطر و محزون نباشد الهي زير چتر نيلگونت کسي آواره چون مجنون نباشد #سيد_علي_کهنگي خرداد 1399 @sayedalikahangi
ساعت دماسنج
شعرمن
رتبه 50
47 برگزیده
24 دوست
محفلهای عمومی يا خصوصی جهت فعاليت متمرکز روی موضوعی خاص.
گروه های عضو
شعرمن عضو گروهی نیست
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله تير ماه
vertical_align_top