شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

آموزش پیرایش مردانه اورجینال

شعرمن

+ [تلگرام] خمّ غزل آنکه از سيماي گلگونش نقاب انداخته شاعران را جملگي در پيچ و تاب انداخته ساقي ميخانه احساس در خمّ غزل از نگاه مست او گويي شراب انداخته بسکه آرام و خرامان مي رود در پيش خلق گردش چرخ زمان را از شتاب انداخته طاقت از کف داده ام ايدوستان،چون دلبرم وعده ي ديدار در روز حساب انداخته هر که باشد نا اميد، انگار با دستان خود کشتي اقبال خوش را در سراب انداخته قصّه ي ما را کسي هرگز نخواهد نقل کرد نام ما را داستان گو از کتاب انداخته واسعت را بيشتر درياب اي يارا ،چو او بار خود را دور ازين شهر خراب انداخته #سيد_علي_کهنگي شهريور1399 @sayedalikahangi
آموزش پیرایش مردانه اورجینال
شعرمن
رتبه 46
52 برگزیده
25 دوست
محفلهای عمومی يا خصوصی جهت فعاليت متمرکز روی موضوعی خاص.
گروه های عضو
شعرمن عضو گروهی نیست
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله بهمن ماه
vertical_align_top