شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

ساعت دماسنج

شعرمن

+ [تلگرام] عيد قربان بار الها موسم حج است و من حيراني ات اي فداي اقتدار و شوکت رباّني ات از ميان اين همه اعمال حج واجبت مستطيعم تا شوم از جان و دل قرباني ات #سيد_علي_کهنگي مرداد 1399 @sayedalikahangi
تسبیح دیجیتال
شعرمن
رتبه 46
52 برگزیده
25 دوست
محفلهای عمومی يا خصوصی جهت فعاليت متمرکز روی موضوعی خاص.
گروه های عضو
شعرمن عضو گروهی نیست
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله بهمن ماه
vertical_align_top