شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

درب کنسرو بازکن برقی

شعرمن

+ [تلگرام] دولت فقر عشق يعني خيمه در هامون زدن بوسه بر پاي دل مجنون زدن عشق يعني جنگ عقل و جنگ دل دست رد بر سينه ي قانون زدن نامرادي نيست در آيين ما بايد اين نا اهل را اکنون زدن زندگي را خوب، بد پيموده ايم تا به کي دم از دل محزون زدن دولت فقر اين چنينم ياد داد پشت پا بر ثروت قارون زدن شعر گفتن درد دارد اي رفيق زجّه بايد بهر هر مضمون زدن اي خوشا واسع که با عشق خدا از حصار تنگ تن بيرون زدن #سيد_علي_کهنگي مرداد 1399 @sayedalikahangi
ساعت ویکتوریا
شعرمن
رتبه 46
52 برگزیده
25 دوست
محفلهای عمومی يا خصوصی جهت فعاليت متمرکز روی موضوعی خاص.
گروه های عضو
شعرمن عضو گروهی نیست
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله بهمن ماه
vertical_align_top