شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

درب کنسرو بازکن برقی

شعرمن

+ [تلگرام] ميلاد امام حسن(ع) حسنت زبانزد است و نماد سخاوتي فرزند بو ترابي و اهل کرامتي مولا و سرور همه اهل جنّتي زاييده کمالي و درس شجاعتي #سيد_علي_کهنگي ارديبهشت 1399 @sayedalikahangi
درب کنسرو بازکن برقی
شعرمن
رتبه 46
52 برگزیده
27 دوست
محفلهای عمومی يا خصوصی جهت فعاليت متمرکز روی موضوعی خاص.
گروه های عضو
شعرمن عضو گروهی نیست
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله آذر ماه
vertical_align_top