شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

ساعت ویکتوریا

شعرمن

+ [تلگرام] در بند خدا با خاک زماني که هم آغوش شويم ما نيز چو ديگران فراموش شويم در بند خدا باش که حيّ ازليست چون شمع، روا نيست که خاموش شويم #سيد_علي_کهنگي ارديبهشت 1399 @sayedalikahangi
ساعت ویکتوریا
شعرمن
رتبه 46
52 برگزیده
25 دوست
محفلهای عمومی يا خصوصی جهت فعاليت متمرکز روی موضوعی خاص.
گروه های عضو
شعرمن عضو گروهی نیست
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله بهمن ماه
vertical_align_top