شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

درب کنسرو بازکن برقی

شعرمن

+ [تلگرام] نو بهار فصل گل و نو بهار، زيباست هنوز لبخند به روزگار،زيباست هنوز اي چشم به راه يار و باران ونسيم خوش باش،که انتظار،زيباست هنوز #سيد_علي_کهنگي اسفند1398 @sayedalikahangi
درب کنسرو بازکن برقی
شعرمن
رتبه 46
52 برگزیده
25 دوست
محفلهای عمومی يا خصوصی جهت فعاليت متمرکز روی موضوعی خاص.
گروه های عضو
شعرمن عضو گروهی نیست
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله بهمن ماه
vertical_align_top