شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

ساعت ویکتوریا

شعرمن

+ [تلگرام] بد خلق زيبا تو را با من سر نا سازگاريست نگاهت رعد و برق نو بهاريست چه ديدي از من اي بد خلق زيبا که کارم روز و شب چشم انتظاريست #سيد_علي_کهنگي فروردين 1399 @sayedalikahangi
ساعت ویکتوریا
شعرمن
رتبه 46
52 برگزیده
25 دوست
محفلهای عمومی يا خصوصی جهت فعاليت متمرکز روی موضوعی خاص.
گروه های عضو
شعرمن عضو گروهی نیست
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله مهر ماه
vertical_align_top