شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

درب کنسرو بازکن برقی

شعرمن

+ [تلگرام] ميلاد حضرت عبّاس امروز زمان شادي و احساس است آغاز حکومت شميم ياس است لبخند نشسته بر لب آلُ اللّه اي اهل وفا،تولّد عبّاس است #سيد_علي_کهنگي فروردين 1399 @sayedalikahangi
درب کنسرو بازکن برقی
شعرمن
رتبه 50
47 برگزیده
24 دوست
محفلهای عمومی يا خصوصی جهت فعاليت متمرکز روی موضوعی خاص.
گروه های عضو
شعرمن عضو گروهی نیست
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله تير ماه
vertical_align_top