شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

تسبیح دیجیتال

شعرمن

+ [تلگرام] گل بوسه صبح است،برايتان عسل آوردم يک دشت ترانه و غزل آوردم چون اوّل نو بهار با روي گشاد صدها گل بوسه و بغل آوردم #سيد_علي_کهنگي بهمن 1398 @sayedalikahangi
تسبیح دیجیتال
شعرمن
رتبه 61
33 برگزیده
18 دوست
محفلهای عمومی يا خصوصی جهت فعاليت متمرکز روی موضوعی خاص.
گروه های عضو
شعرمن عضو گروهی نیست
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله فروردين ماه
vertical_align_top