شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

ساعت ویکتوریا

شعرمن

+ [تلگرام] زينب براي عشق،همراز آفريدند گل زهرا ست،با ناز آفريدند مبارک باشد اي مولا قدومش که زينب را سر افراز آفريدند #سيد_علي_کهنگي دي 1398 @sayedalikahangi
ساعت ویکتوریا
شعرمن
رتبه 50
47 برگزیده
24 دوست
محفلهای عمومی يا خصوصی جهت فعاليت متمرکز روی موضوعی خاص.
گروه های عضو
شعرمن عضو گروهی نیست
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله مهر ماه
vertical_align_top