شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

ساعت دماسنج

شعرمن

+ [تلگرام] زينب براي عشق،همراز آفريدند گل زهرا ست،با ناز آفريدند مبارک باشد اي مولا قدومش که زينب را سر افراز آفريدند #سيد_علي_کهنگي دي 1398 @sayedalikahangi
تسبیح دیجیتال
شعرمن
رتبه 66
28 برگزیده
17 دوست
محفلهای عمومی يا خصوصی جهت فعاليت متمرکز روی موضوعی خاص.
گروه های عضو
شعرمن عضو گروهی نیست
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله بهمن ماه
vertical_align_top