شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

ساعت دماسنج

شعرمن

+ [تلگرام] آستان جانان چون ابر نو بهاران، من نيز گريه کردم آواره در بيابان، من نيز گريه کردم گويي غزل برايم مي ريخت آسمانها وقتي به پاس باران، من نيز گريه کردم هر چند فصل مهر است آغاز نو بهاران امّا چو ابر گريان، من نيز گريه کردم در جمع عشق بازان،با حالتي پريشان در آستان جانان،من نيز گريه کردم از بخت واژگون و از داغ دل چه پرسي با لاله ها فراوان، من نيز گريه کردم آرام همچو شمعي از آتش درونم تا صبح در شبستان،من نيز گريه کردم تنها نه در سکوتش واسع گريست شبها از دوستان چه پنهان،من نيز گريه کردم #سيد_علي_کهنگي آبان1398 @sayedalikahangi
ساعت دماسنج
شعرمن
رتبه 50
47 برگزیده
24 دوست
محفلهای عمومی يا خصوصی جهت فعاليت متمرکز روی موضوعی خاص.
گروه های عضو
شعرمن عضو گروهی نیست
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله تير ماه
vertical_align_top