شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

آموزش پیرایش مردانه اورجینال

شعرمن

+ [تلگرام] افسانه ي تلخ آنقدر در پيله ماندم تا شدم پروانه اي سوختم اينجا و مي گويند بي پروا، نه اي کاش دلتنگي نمي آمد سراغ عاشقان يا نمي شد تلخ پايان چنين افسانه اي بي سرا پايم مخوانيد اي به ظاهر مومنان گاه گاهي گر زنم لب بر لب پيمانه اي خلق را نزديک تر با حضرت حق مي کند هر که سازد در کنار مسجدي ميخانه اي در دياري که به جنگ است آشنا با آشنا صلح بايد کرد با هر نا کس و بيگانه اي نيست دنياي تعقّل خالي از اندوه و درد اي خوشا دنياي بي انديشه ي ديوانه اي عاقبت مي آيد آن روزي که در هر کوچه اي ياس رويد از قدوم دلبر فرزانه اي سيد علي کهنگي. شهريور1398 @sayedalikahangi
درب کنسرو بازکن برقی
شعرمن
رتبه 82
12 برگزیده
7 دوست
محفلهای عمومی يا خصوصی جهت فعاليت متمرکز روی موضوعی خاص.
گروه های عضو
شعرمن عضو گروهی نیست
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله آبان ماه
vertical_align_top