شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

درب کنسرو بازکن برقی

شعرمن

+ [تلگرام] از کوفي و شامي که مرامش ستم است پيمانه ي تاريخ پر از اشک غم است ده ها سده زان واقعه بگذشت و هنوز از کرب و بلا هر چه که گويند کم است #سيدعلي_کهنگي .مهر1398 @sayedalikahangi
درب کنسرو بازکن برقی
شعرمن
رتبه 50
47 برگزیده
24 دوست
محفلهای عمومی يا خصوصی جهت فعاليت متمرکز روی موضوعی خاص.
گروه های عضو
شعرمن عضو گروهی نیست
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله مهر ماه
vertical_align_top