شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

چراغ جادو

شعرمن

+ [تلگرام] از کوفي و شامي که مرامش ستم است پيمانه ي تاريخ پر از اشک غم است ده ها سده زان واقعه بگذشت و هنوز از کرب و بلا هر چه که گويند کم است #سيدعلي_کهنگي .مهر1398 @sayedalikahangi
چراغ جادو
شعرمن
رتبه 76
18 برگزیده
9 دوست
محفلهای عمومی يا خصوصی جهت فعاليت متمرکز روی موضوعی خاص.
گروه های عضو
شعرمن عضو گروهی نیست
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله آذر ماه
vertical_align_top