شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

تسبیح دیجیتال

شعرمن

+ [تلگرام] جبرئيل شعر گذشتم از همه عالم فقط تو يارم باش چراغ روشن شبهاي روزگارم باش من آن خزان زده باغم که بي تو پژمردم طلوع سبز غزلها ،بيا بهارم باش قسم به آينه هايي که بي قرار تواند به ميهماني چشمم بيا ،نگارم باش تاملّي نکند عمر پر شتاب اينجا انيس و همسفر جان بي قرارم باش تو جبرئيل اهالي شعر و خطّ خوشي امين وحي غزلهاي کردگارم باش نفس بدون تو يعني عذاب رستاخيز مرا رها مکن اي نازنين،کنارم باش سرود مجلس جمشيد را مخوان بر من تو جام و باده ي نوشين خوش گوارم باش #سيد_علي_کهنگي مهر1398 @sayedalikahangi
تسبیح دیجیتال
شعرمن
رتبه 59
37 برگزیده
21 دوست
محفلهای عمومی يا خصوصی جهت فعاليت متمرکز روی موضوعی خاص.
گروه های عضو
شعرمن عضو گروهی نیست
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله خرداد ماه
vertical_align_top