شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

آموزش پیرایش مردانه اورجینال

شعرمن

+ [تلگرام] چرخ تقدير شيوه ي دل بردنت آخر زمين گيرم کند حلقه حلقه موي تو در عشق زنجيرم کند منکه در راه تو دادم دين و ايمان را چه غم گر کسي در اين ميانه سخت تکفيرم کند عشق بازي جرم سنگينيست در شهر شما حاکمي کو تا ميان جمع تعزيرم کند همچنان طفلي که با وعده فريبش مي دهند اين غزال آخر مرا با يک غزل پيرم کند سير عمر آش دهان سوزي نبود،امّا مرا درد مردم بيشتر، از زندگي سيرم کند از شکست من چگونه مي شود کامش روا آنکه گاهي چوب لاي چرخ تقديرم کند با صداقت آمدم پيش و اثر چندان نداشت واي اگر تزوير رويي سوي تدبيرم کند #سيد_علي_کهنگي تير1398 @sayedalikahangi
آموزش پیرایش مردانه اورجینال
شعرمن
رتبه 50
47 برگزیده
24 دوست
محفلهای عمومی يا خصوصی جهت فعاليت متمرکز روی موضوعی خاص.
گروه های عضو
شعرمن عضو گروهی نیست
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله مهر ماه
vertical_align_top