شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام‌هاي ارسالي

ساعت دماسنج
+ ازاين تکرارساعتها ازاين بيهوده بودنها ازاين بي تاب ماندنها ازاين ترديدها نيرنگها شکها خيانتها ازاين رنگين کمان سرد آدمها وازاين مرگ باورها وروياها پريشانم .... دلم پروازميخواهد...
پرشين = عکس
بعدی همه 12 نظر قبلی
درست شد؟؟؟؟؟الان پرشين نيست؟؟
درسته
+ هميشه دوست داشتم ابر باشم.چون ابر انقدر شهامت داره که هر وقت دلش ميگيره جلوي همه گريه کنه
DARYAEI
91/4/14
ممنون غزل جوووووون
:)
تسبیح دیجیتال
*شهر افسانه اي*
رتبه 0
0 برگزیده
51 دوست
محفلهای عمومی يا خصوصی جهت فعاليت متمرکز روی موضوعی خاص.
گروه های عضو
*شهر افسانه اي* عضو گروهی نیست
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله مهر ماه
vertical_align_top