شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

mp3 player شوکر

@sara@

+ سلام سلام
2-طنز
93/1/5
@sara@
سلام اجي فاطمه
گل يخ69
سلام
@sara@
سلام گل يخ
@sara@
سلا؟؟
@sara@
خخخخخخ سلام ازما بهترون
@sara@
ممنون تو خوبي از ما بهترون؟
@sara@
مليکا گلم؟
سلام خوبيد؟!
@sara@
مليکا گلم ما ي چت روم داريم جاي باحاليه اسمش اس پيک چته دوست داشتي بيا اجي
@sara@
اره ديگه
@sara@
خخخخخخخخخخخخخ
@sara@
:)
@sara@
YTJ
mp3 player شوکر
@sara@
رتبه 0
0 برگزیده
279 دوست
محفلهای عمومی يا خصوصی جهت فعاليت متمرکز روی موضوعی خاص.
گروه های عضو
@sara@ عضو گروهی نیست
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله مهر ماه
vertical_align_top