شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

ساعت دماسنج

@sara@

+ سلام بچه ها
2-طنز
93/1/5
@sara@
چقدر جواب واقعا ممنون
YAZD
سلام بر شما :)
DARYAEI
سلام: )
ساعت دماسنج
@sara@
رتبه 0
0 برگزیده
279 دوست
محفلهای عمومی يا خصوصی جهت فعاليت متمرکز روی موضوعی خاص.
گروه های عضو
@sara@ عضو گروهی نیست
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله مهر ماه
vertical_align_top