شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام‌هاي ارسالي

ساعت دماسنج

معرفت!

+ باران هميشه ميبارد اما مردم ستاره را بيشتر دوست دارند.... نامرديست اين همه اشک را به يک چشمک فروختن!

معرفت!

+ [وبلاگ] تك
معرفت!
من يا شما؟
معرفت!
!
تسبیح دیجیتال
معرفت!
رتبه 0
0 برگزیده
22 دوست
محفلهای عمومی يا خصوصی جهت فعاليت متمرکز روی موضوعی خاص.
گروه های عضو
معرفت! عضو گروهی نیست
vertical_align_top