شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام‌هاي ارسالي

تسبیح دیجیتال
بــي شــــکـــــ . . . جهــــان را بـــه عشــــق کســي آفـــريـــده اند چـــون مـــن کـــه آفـــريـــده ام از عشـــــق جهـــاني بـــراي تـــــو. . .
ساعت ویکتوریا
جواد امن زاده
رتبه 0
0 برگزیده
58 دوست
محفلهای عمومی يا خصوصی جهت فعاليت متمرکز روی موضوعی خاص.
گروه های عضو
جواد امن زاده عضو گروهی نیست
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله مهر ماه
vertical_align_top