قرمز سبز آبي خاکستري
دانشمند با دل و فكرش مي نگرد . نادان با چشم و ديده اش مي بيند . [امام علي عليه السلام]
پارسي يار
شبکه اجتماعي پارسي زبانان [نسخه آزمايشي]
عضويت