بخش های مرتبط
پيام
درب کنسرو بازکن برقی

+ [تلگرام] هو الکبير المتعال چرا رئيسي؟ پاسخ به اين سوال مبتني بر يک نفي و يک اثبات است. نفي وضع موجود و اثبات توانمندي هاي آقاي رئيسي. کارنامه چهار ساله دولت تدبير و اميد نشانگر ناتواني آنان از خدمت به اقشار متوسط و فرودست جامعه است. کنترل تورم به قيمت بيکار شدن هزاران کارگر همانند شعار سلفشان در دهه هفتاد است که ايرادي ندارد اقشار ضعيف زير چرخ هاي توسعه له شوند. بر خلاف تمام شعارهايي که براي آزادي مي دهند حتي تاب هم حزبي هاي منتقد خود را هم نداشتند و سايتشان را فيلتر کردند. بماند که با مخالفان چه کردند. توفيقشان در عرصه سياست خارجي برجامي است که حتي جرات ندارند به نقض مکرر آن اعتراف کنند و تمام زور ديپلماسيشان در فشار ايميلي و هايلايت کردن است! در مذاکره ميگويند هرگز يک ايراني را تهديد نکنيد ولي با يک نهيب آمريکا کشتي عازم يمن را باز مي گردانند و ماهواره اماده پرتاب را از روي سکو به انبار مي برند و هزار يک چيز ديگر! کمي توجه به عملکرد دولت نشان دهنده اين است که دولت کنوني نه در تراز انقلاب اسلامي قابل پذيرش است و نه حتي فارق از انقلاب اسلامي در تراز غيرت و عظمت ايران است. اما در اثبات آقاي رئيسي بايد چند نکته را اشاره کرد. اول از همه سلامت نفس و اخلاق ايشان است. در مناظره ها همگان ديديم که ايشان با وجود آن که دست پري از مفاسد دولت داشتند، هرگز به افشاگري نپرداختند. و اگر در جايي بنا به نياز مجبور به ارائه مطلبي شدند همه مستند و بدون نام بردن از اشخاص بود. طرف مقابل هم تنها چيزي که از ايشان در دست داشت پخش نبات و پارچه سبز بود که واقعيت نداشت! از سوي ديگر ايشان به واسطه سال ها حضور در مناصب قضايي به خوبي با بسترهاي فساد خيز در دولت آشنايي دارد و مي تواند به خوبي راه فساد و سوء استفاده را سد کند. سومين ويژگي رئيسي مردمي بودن اوست. او از ميان مردم برخاسته، به درد آنان آشناست و دغدغه سعادت دنيا و آخرت آنان را دارد. وي پيش از آنکه يک سياست مدار باشد يک روحاني است با تمام ويژگي هاي مثبتي که در يک روحاني نياز است و همين باعث مي شود که درد مردم را به خوبي درک کند. وي به دنبال سياسي کردن دين نيست بلکه به واقع مي خواهد سياست را ديني کند. ديگر ويژگي رئيسي که او را شايسته رياست جمهوري مي کند توانمندي اجرايي وي است. وي بالاترين سطوح مديريتي را تجربه کرده است و در همه آنها درخشيده است. تجربه موفق وي در سازمان بازرسي، معاون اولي قوه قضائيه و توليت آستان قدس رضوي بر کسي پوشيده نيست. وي توانمندي ديگر کانديداي جبهه انقلاب را دارد و حاشيه هاي او را ندارد. پي نوشت: نفي دولت موجود به معني ناديده گرفتن تلاش هاي آنان نيست ولي اين تلاش ها به گونه اي نيست که حرکت مجموع دولت را رو به جلو نشان دهد.
برای ارسال نظر یا علاقه مندی لطفا وارد شوید
به قلم آيينه سکندر
درب کنسرو بازکن برقی