قرمز سبز آبي خاکستري
راسخان در دانش كساني اند كه دست نيكي و زبان راست و دل صاف وعفّت شكم و فرج دارند . [پيامبر خدا صلي الله عليه و آله]
پارسي يار
شبکه اجتماعي پارسي زبانان [نسخه آزمايشي]
عضويت