قرمز سبز آبي خاکستري
از ابلهى است پيش از توانا بودن شتابيدن ، و پس از فرصت داشتن درنگ ورزيدن . [نهج البلاغه]
پارسي يار
شبکه اجتماعي پارسي زبانان [نسخه آزمايشي]
عضويت