قرمز سبز آبي خاکستري
هيچ شرفى برتر از اسلام نيست ، و نه عزتى ارجمندتر از پرهيزگارى و نه پناهگاهى نكوتر از خويشتندارى ، و نه پايمرديى پيروزتر از توبت و نه گنجى پرمايه‏تر از قناعت . و هيچ مال درويشى را چنان نزدايد كه آدمى به روزى روزانه بسنده نمايد ، و آن كه به روزى روزانه اكتفا كرد آسايش خود را فراهم آورد و در راحت و تن آسانى جاى كرد ، و دوستى دنيا كليد دشوارى است و بارگى گرفتارى ، و آز و خودبينى و رشك موجب بى‏پروا افتادن است در گناهان ، و درويشى فراهم كننده همه زشتيهاست در انسان . [نهج البلاغه]
پارسي يار
شبکه اجتماعي پارسي زبانان [نسخه آزمايشي]
عضويت