قرمز سبز آبي خاکستري
بردبارى همچون قبيله است و نزديكان كه فراهم كند مردم را براى يارى انسان . [نهج البلاغه]
پارسي يار
شبکه اجتماعي پارسي زبانان [نسخه آزمايشي]
عضويت