قرمز سبز آبي خاکستري
دانش را بطلبيد و آن را با بردباري و وقار زينت دهيد و براي آن كس كه به او دانش مي آموزيد ، فروتني نماييد . [امام صادق عليه السلام]
پارسي يار
شبکه اجتماعي پارسي زبانان [نسخه آزمايشي]
عضويت