بخش های مرتبط
پيام‌هاي ارسالي
ساعت ویکتوریا
+ اي دهقان فداکار...تو در روزگاري بزرگ شدي که مردي برهنه شد تا زنان و کودکان زنده بمانند و من...در روزگاري نفس ميکشم که زني برهنه شد تا کودکش زنده بماند!
برای ارسال نظر یا علاقه مندی لطفا وارد شوید
اينگونه نيست ! ... اينجا زنان برهنه مي شوند تا انسانيت را به قتل برسانند وگرنه هيچ شكمي گرسنه نمي‌ماند ... دهقان فداكار اين روزها حد اقل به بمه در ماه چيزي به نام يارانه مي دهند كه كسي براي گرسنه ماندن برهنه نشود !
برهنه شدن هميشه براي سير کردن شکم نيست
+ وقتي از دوست داشتن کسي مطمئن نيستي،حق نداري دستاشو بگيري که به دستات عادتش بدي! وقتي کسي رو سهم خودت نميدوني،حق نداري پيچ و تاب بدنش رو زير و رو کني! وقتي موندني نيستي،حق نداري از آينده اي خوش باهاش حرف بزني و براش رويا بسازي... وقتي دلت به موندن کنارش شک داره،حق نداري بهش بگي عشقم...
برای ارسال نظر یا علاقه مندی لطفا وارد شوید
عاشق رها
يعني واقعاااااااااااا بکوب لايکو......
مغسي عسيس
كلاً تا با كسي محرم نشدي حق خيلي كارها را نداري !! ... وگرنه حقّت تنبيه است !
+ [وبلاگ] براي ياسي
برای ارسال نظر یا علاقه مندی لطفا وارد شوید
من که چيزي سر در نياوردم :-/
محب
اينجا کجاسسسسسسس
بعدی همه 9 نظر قبلی
قيافه رو
اين ياسي كي هست حالا !؟
+ [وبلاگ] براي شماها...
برای ارسال نظر یا علاقه مندی لطفا وارد شوید
دخو ®
آهنگ وبتون فوق العادست
+ عطر تنت روي پيراهنم مانده...امروز بوييدمش!عميق عميق...و با هر نفس بغضم را سنگين تر کردم و به ياد آوردم تنت سهم ديگري است و غمت سهم من!
برای ارسال نظر یا علاقه مندی لطفا وارد شوید
+ آهاي مردم...عاشقش نشويد!به اندازه همه تان عاشقي کردم برايش...
برای ارسال نظر یا علاقه مندی لطفا وارد شوید
+ بعضي ها رو گذاشتيم کنار...همون کنار رو هم به گند کشيدن!
برای ارسال نظر یا علاقه مندی لطفا وارد شوید
چرا بي علاقه درد و دل؟؟؟؟؟؟
2-dard del
خوشم نيومد همينطوري
2-dard del
:D
لووووووووس عيبش چيه؟حالا بعد هرگزي من ي پست گذاشتما همين شماها هسين ک ذوق ادما کور ميکنين و فرار مغزها ميشه
+ +18 دخترم...هيچ گاه هم آغوشي هايت را با عشق مقايسه نکن!هيچ مردي در رخت خواب نا مهربان نيست... هيچ گاه براي به دست آوردن محبت کسي"تنت"را به او نسپار!هيچ تظميني نيست که فردا تو را "فاحشه"نخواند!
برای ارسال نظر یا علاقه مندی لطفا وارد شوید
+ از تشييع جنازه مي ايم!دلم را با تمام آرزوهايم زنده به گور کرده ام!غصه نخور...کنار آمده ام با نبودنت... خيلي که دلم ميگيرد...مرور ميکنم نامردي هايت را در برابر دوست داشتن هايم! آدمت ميشدم اگر...با هر سيبي وسوسه نميشدي!حتي وقت مردن هم با من يک رنگ نيستي!من سفيد پوشيدم و تو سياه!...
برای ارسال نظر یا علاقه مندی لطفا وارد شوید
+ حق حضانت براي تو...درد زايمان براي من! نام خانوادگي براي تو...زحمت خانواده براي من! چهار عقد براي تو...حسرت عشق براي من! هزار صيغه براي تو...حکم سنگسار براي من! هوس براي تو...عفاف براي من! اين انصاف ادامه دارد!
برای ارسال نظر یا علاقه مندی لطفا وارد شوید
+ هيس!دختر ها فرياد نميزنند...هيس!دختر ها بلند نميخندند...هيس!دخترها حق ندارند...هيس!دخترهادبايد آرام زندگي کنند...هيس!دخترها بايد درد را تحمل کنند...هيس!دخترها بايد بسوزند و بسازند...هيس!دخترها بايد ظلم و حرف زور را قبول کنند...هيس!دخترها حق اينو ندارن که عکسشون رو اعلاميه ترحيمشون چاپ بشه...هيس!دختر ها بايد آرام بميرند...!
برای ارسال نظر یا علاقه مندی لطفا وارد شوید
+ مرد...زمين به مرد بودنت نياز داره!مرد باش...مردونه حرف بزن...مردونه عشق بورز...مردونه گريه کن...مردونه ببخش...مرد باش و هيچ وقت نامردي نکن...مخصوصا براي کسي که به مردونگيت تکيه کرده...باورت کرده...مردونه!
برای ارسال نظر یا علاقه مندی لطفا وارد شوید
+ +18 خوش به حالت فاحشه!از همان اول ميداني از تو چه ميخواهند...خوش به حالت...کسي تو را با حرفهاي عاشقانه خام نميکند!خوش به حالت که از همان اول ميداني ادمهاي کنارت موقتي اند و لا طلوع خورشيد ميروند!خوش به حالت ک هيچ وقت انتظارشان را نميکشي و ميداني شايد براي شب بعدشان فاحشه ديگري در آغوش دارند!ن فاحشه نبودم! هيچ کدام از اين هارا نميدانستم...!شايد براي همين است که حالا معشوق من هم در آغوشت ميخابد!
برای ارسال نظر یا علاقه مندی لطفا وارد شوید
برای ارسال نظر یا علاقه مندی لطفا وارد شوید
@};- @};- @};-
خوش آمديد
ساعت ویکتوریا