شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام‌هاي ارسالي

ساعت دماسنج
+ تقديم به همه ي دوستان .
عزيزم اين گل ببر کنار
*قاصدك*
شما خودت گلي :)
+ زيباست که ساعت ها با نبودنش حرف بزني دردهاتو بگي،از دلتنگي هات... اما هيچ نميگويد و تو ناگهان شکسته تر از هميشه به زمين ميخوري،و اين زيباست!چون هر بار که ميشکني سرد و سخت تر ميشوي تا جايي که سرما تمام وجودت را ميگيرد و ديگر بهانه ايي براي بودن نداري پس آرام چشم هايت را ميبندي تصوير دستانش را روي قلب يخي ات هک ميکني و رها ميشوي از جسم ،از بودن، نه ديگر بهانه اي ندارم تمام وجودم يخ زده...
*قاصدك*
:((
+ چقدر اين عکسو دوست دارم
+ سلام به همه . من اودم بعد کلي مشغوليت .خوبين ؟؟
سارا72
سلاااااااااااااااااام!
سلام خوبي ؟؟
بعدی همه 9 نظر قبلی
سارا72
وعليكم....
عليکم وسلام .
+ زيباست که ساعت ها با نبودنش حرف بزني دردهاتو بگي،از دلتنگي هات... اما هيچ نميگويد و تو ناگهان شکسته تر از هميشه به زمين ميخوري،و اين زيباست!چون هر بار که ميشکني سرد و سخت تر ميشوي تا جايي که سرما تمام وجودت را ميگيرد و ديگر بهانه ايي براي بودن نداري پس آرام چشم هايت را ميبندي تصوير دستانش را روي قلب يخي ات هک ميکني و رها ميشوي از جسم ،از بودن، نه ديگر بهانه اي ندارم تمام وجودم يخ زده...
خداحافظ نيمده رفتم .
+ سلام .ظهر بخير
سلام
سلام ممنون
سلام
اااااااااا دي
TrUe LoVe♥
تولدت مبارک هاله جون.
باز نمي شه
ميشه همين الان امتحان کردم
همه 7 نظر
خاتون پاشو بيا
کدوتو تنها بيار .
+ تو کجايي سهراب؟ آب را گل کردند... چشم ها را بستند، و چه با دل کردند... واي سهراب کجايي آخر؟ زخم ها بر دل عاشق کردند، خون به چشمان شقايق کردند... تو کجايي سهراب؟ که همين نزديکي، عشق را دار زدند، همه جا سايه ي ديوار زدند... واي سهراب دلم را کشتند..((اما من قوي هستم نميگذارم نابودم کنن))
+ تو کجايي سهراب؟ آب را گل کردند... چشم ها را بستند، و چه با دل کردند... واي سهراب کجايي آخر؟ زخم ها بر دل عاشق کردند، خون به چشمان شقايق کردند... تو کجايي سهراب؟ که همين نزديکي، عشق را دار زدند، همه جا سايه ي ديوار زدند... واي سهراب دلم را کشتند...
+ دوري تعبيريست که فاصله ها از ما دارند اما بي خبرند از نزديکي دلهايمان
+ واي چقدرآپ اول وب سخته .چه جوري شروع کنم ؟؟
آخه نميدونم چي بنويسم چي بزارم
البته خواهرم خيلي کمکم کرده ولي ميگه اين يکي به من ربطي نداره
همه 7 نظر
راست ميگي الن ميگردم پيدا ميکنم
من اينو دوس دارم: كيست كز روي كرم با من وفاداري كند...بر جايه بد كاري چو من يكدم نكوكاري كند....اول به بانگ ناي و ني ارد به دل پيغام وي....وانگه به يك پيمانه وي با من وفاداري كند...همشو حفظ نيستم
+ سلامي به گرمي خورشيد از طرف تازه وارد پيامرسان .
مرسي
سلام بله متوجش شدم درستش کردم .ممنون
بعدی همه 11 نظر قبلی
سلام
سلام دالان
ساعت دماسنج
دالان بهشت
رتبه 0
0 برگزیده
64 دوست
محفلهای عمومی يا خصوصی جهت فعاليت متمرکز روی موضوعی خاص.
گروه های عضو
vertical_align_top