شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

mp3 player شوکر
باز نمي شه
ميشه همين الان امتحان کردم
بدو تاييد كن
بيا دلت رو چسب مي زنيم
بله بيا راهت ميديم چون توي اتاق ما دلشکسته ام پيدا ميشه
خاتون پاشو بيا
کدوتو تنها بيار .
mp3 player شوکر
دالان بهشت
رتبه 0
0 برگزیده
64 دوست
محفلهای عمومی يا خصوصی جهت فعاليت متمرکز روی موضوعی خاص.
گروه های عضو
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله بهمن ماه
vertical_align_top