شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

تسبیح دیجیتال
+ دوري تعبيريست که فاصله ها از ما دارند اما بي خبرند از نزديکي دلهايمان
تسبیح دیجیتال
دالان بهشت
رتبه 0
0 برگزیده
64 دوست
محفلهای عمومی يا خصوصی جهت فعاليت متمرکز روی موضوعی خاص.
گروه های عضو
vertical_align_top