قرمز سبز آبي خاکستري
هر كه را نهال خوى و خلق به بار بود ، شاخ و بر او بسيار بود . [نهج البلاغه]
پارسي يار
شبکه اجتماعي پارسي زبانان [نسخه آزمايشي]
عضويت