شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام‌هاي ارسالي

ساعت دماسنج
+ خبرفاش نشده:كارگران اخراجي آزادراه پل زال كه تازه افتتاح شداونجارو ناامن كردندوباسنگ و...به ماشينهاحمله ميكنن حتي فوتي هم داده(خواستيدبريدجنوب مثل خوزستان كاملامراقب باشيد)واقعاناامنه تازماني كه مسولان فكري بكنند(رامين08/1389
+ سلام-دوستان مرد وچه زن25سالمه ولي چون كارم انتظاميه تجربه زيادي درموردجرايم وناهنجاريهاي دختر وچه پسردارم(هركه سوالي داره بپرسه بلدبودم جوابشماروميدم،حتي سوال درموردخرم آبادولرستان09351260560تلفن[email protected]رامين
تسبیح دیجیتال
175525-دوست يابي
رتبه 0
0 برگزیده
0 دوست
محفلهای عمومی يا خصوصی جهت فعاليت متمرکز روی موضوعی خاص.
گروه های عضو
175525-دوست يابي عضو گروهی نیست
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله بهمن ماه
vertical_align_top