شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام‌هاي ارسالي

ساعت دماسنج
+ پا گذاشتن روي خط قرمز ها يعني چه؟!
+ هشدار آيت‌الله مکارم: تحريم عمره مفرده
+ اخبار حاکي از آن بود که يکشنبه شب از ساعت 30/18 الي 22 جلسه اي تحت عنوان هجرت آفتاب ( گراميداشت رحلت پيامبر اکرم (ص) ) توسط انجمن اسلامي در دانشگاه صنعتي اصفهان برگزار شده است. اما چه اتفاقاتي و چه صحبتهايي در اين جلسه شد که در نهايت به تعليق موقت انجمن انجاميد؟!
+ مينويسم که اگر ننويسم گناهکارم اگر خود را نيز نقد نکنم زيانکارم و اگر ديگري را بيهوده نقد کنم خطاکار...
+ آيا ما فقط براي سرنگوني رژيم انقلاب كرديم؟
+ با سلام با مطلبي با عنوان « علم براي علم،هنر براي هنر،مذهب براي مذهب و...انقلاب براي انقلاب!» به روز هستيم منتظر نظرات سبز و سازنده شما هستيم يا علي
+ شمشير ظلم و تير جفا شمر و حرمله با توپ وتانگ بر سر طفلي که ناشتاست
+ انجا حسين تشنه به آب فرات بود اينجا نگاه تشنه فرياد آشناست
+ آنجا که خون بي گنهان ريختن سزاست هر روز ما محرم و هر دشت کربلاست در هر زمانه دست ستم مي کند جفا دلهاي عاشقان به غم و رنج مبتلاست
+ قمه زني سنت يا بدعت؟! شما چي ميگين؟!
+ سلام آنانكه رفتند كار حسيني كردند
ساعت دماسنج
امام الرئوف،علي بن موسي الرضاع
رتبه 0
0 برگزیده
93 دوست
محفلهای عمومی يا خصوصی جهت فعاليت متمرکز روی موضوعی خاص.
گروه های عضو
امام الرئوف،علي بن موسي الرضاع عضو گروهی نیست
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله خرداد ماه
vertical_align_top