ابراهيم جعفري
از نگاه ديگران
فرستنده : سيده زهرا رحماني / Zahra Shia   سه شنبه 93/2/23
سيده زهرا رحماني / Zahra Shia
نمي دانم من درد را ساختم يا درد مرا
کارم ساخته شد از اين همه درد...

سلام دوست عزيزم. بهم سر بزن. منتظر نظرات و انتقادات سازندت هستم.
فرستنده : elham   چهارشنبه 92/11/30
elham
_&&&&&&___سلام دوست خوبم
___&&&*&&**_
______**&&**__ آپ كردم بدو بيا
_______**&&**__
________**&&**____منتظر حضور پرمهرت هستم
_______ __$$&$$$_______________$&$$$
______$$&&1111$$$&&_________ &&1111$$&& دير نكني
___$$&&111111111$$$&&____&&1111111111$$&&
___$&1111111111111$$&&__&&111111111111$$$&
__$&1111111111111111$$&&111111111111111$$$& نظر يادت نره
__$&111111111$$$$1111$$1111$$$$111111111$$$&
_$$11111111$$$$$$$$$1111$$$$$$$$$1111111$$$&
_$$11111111$$$$$$$$$$1$$$$$$$$$$$11111111$$&
_$$11111111$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$111111111$&
__$111111111$$$$$___منتظرم__$$$$$111111111$$&
__$&1111111111$$$$$$$$$$$$$$$$11111111111$&
___$111111111111$$$$$$$$$$$$111111111111$&
____&11111111111111$$$$$$111111111111111&
_ ____&11111111111111$$11111111&&111$$&&
____ __&&1111111111111111111111&&11$&&
______ __&&111111111111111111111&&1&
_________ _&&11111111111111111$&_&&
__________ ___&&111111111111$$&___&&
__________ ______&&&1111111$&______&&&_&&
____________________&&&111& _____ &&&&
    صفحه 1 از 1 ( 2 نظر)  < 1 >  
مشخصات
ابراهيم جعفري
وبلاگ : راه خون
پارسي يار : راه خون
ابراهيم جعفري

نام: ابراهيم جعفري
تاريخ عضويت: 92/3/28
سن وبلاگ : 8 سال و 3 روز

درباره خودم: اي وصي امام عشق ! آنان که معناي "ولايت " را نمي دانند در کار ما سخت درمانده اند ، اما شما خوب مي دانيد که سر چشمه اين تسليم و اطاعت و محبت در کجاست. خودتان خوب مي دانيد که چقدر شما را دوست مي داريم ....."شهيد آويني ".......... jafarie9@gmail.com ابراهيم جعفري


ParsiBlog.com ® © 2010